Memoreen Plus

Memoreen Plus (1)

Minda kanak - kanak akan berkembang melalui pelbagai fasa yang kompleks.Kajian menunjukkan kadar pembelajaran kanak-kanak adalah paling cepat pada usia satu hingga enam tahun. Pada usia ini, mereka menyerap kebanyakkan daripada apa yang mereka lihat atau belajar.Para ibu bapa seharusnya memberi perhatian kepada tabiat pemakanan anak-anak kerana ia sedikit sebanyak akan mempengaruhi kadar pertumbuhan jaringan neuron dalam otak.

© 2013 Al-Aqwa Resources Sdn Bhd. All Rights Reserved.